Chứng Nhận

Thực phẩm an toàn - yên tâm lựa chọn

GlobalG.A.P (Global Good Agricultural Practice) là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Global Good Agricultural Practice).Với mục tiêu tiên quyết tạo nên nền nông nghiệp an toàn và bền vững toàn cầu, các tiêu chuẩn Global G.A.P được xây dựng nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất nông nghiệp trong 3 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản

Nhãn GGN là nhãn dành cho người tiêu dùng của GLOBALG.A.P. Mã GGN của Bình An: 4063061853936.Đây là nhãn thể hiện việc canh tác được chứng nhận, có trách nhiệm và minh bạch. Tính minh bạch là trọng tâm của nhãn GGN – nhãn của chúng tôi giúp thể hiện nguồn gốc của thực phẩm và cây trồng của bạn.

Ngoài ra, bằng cách thúc đẩy canh tác được chứng nhận, có trách nhiệm mang lại lợi ích cho nông dân, nhà bán lẻ và người tiêu dùng trên toàn cầu, chúng tôi hỗ trợ sự phát triển bền vững trên toàn thế giới vì lợi ích của thế hệ tương lai và hành tinh của chúng ta.Một trong các mục tiêu chính của tiêu chuẩn GlobalG.A.P là hạn chế tối đa việc sử dụng các loại phân bón khi canh tác, để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của nông nghiệp đối với môi trường xung quanh và duy trì tuổi thọ đất nông nghiệp.